[Bài học miễn phí] GIỚI THIỆU 쓰기 - GIẤY LÀM BÀI THI - QUY TẮC VIẾT

Danh sách tư liệu ngoài

Thông tin khóa học

[Học Viên ở Nước ngoài ] KỸ NĂNG VIẾT - 쓰기 TRÊN 70 ĐIỂM VỚI THẦY BÉO CHOI WONSEOK

Giá : 999,000 đ

[ÔN THI TOPIK II - ONLINE] KỸ NĂNG VIẾT - 쓰기 TRÊN 70 ĐIỂM VỚI THẦY BÉO CHOI WONSEOK

Our Story


 ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng khoa tiếng Hàn - CEO TT tiếng Hàn Hws Vietnam

➡️KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HÀN QUỐC DẠY TIẾNG HÀN thôi đâu. Mà Là 1 GIẢNG VIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC - 10 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY - TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN - THẦY CHOI WONSEOK !!! 


➡️ Đào tạo hàng trăm nghìn lứa học sinh.

➡️ Giáo viên độc quyền dạy Tiếng Hàn Intensive cho Kỹ sư tại Samsung Display 

➡️ Giáo viên dạy tiếng Việt cho Các Sếp người Hàn Quốc tại Samsung thi chứng chỉ tiếng Việt. 

➡️ Giảng viên Tham mưu khai mở khoa tiếng Hàn tại Trường Cao Đẳng Vigracela nơi cung cấp khóa CĐ hệ tiếng Hàn cho hàng nghìn Nhân viên Samsung Display. 

➡️Trưởng khoa tiếng Hàn trường Trung Cấp Khoa học Công Nghệ. 

➡️ Tổng Giám Đốc Trung Tâm tiếng Hàn Hws Việt Nam uy tín Hàng đầu . 

Tags