Bài Học mẫu ※ DẠNG 1 [CÂU 1 - 2] ( )에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. (Hãy chọn cấu trúc phù hợp nhất điền vào chỗ trống).

Danh sách tư liệu ngoài

Thông tin khóa học

[Học viên Nước ngoài] - Khóa Ôn thi TOPIK II ( cấp 3,4,5,6 ) với thầy Béo CHoi Wonseok

Giá : 2,499,000 đ

TRUNG TÂM TIẾNG HÀN HWS THÀNH LẬP NĂM 2015 – BỞI THẦY CHOI WONSEOK , GIÁO VIÊN MÀ HỌC SINH VẪN GỌI THÂN THƯƠNG LÀ : “ THẦY BÉO “

➡ Là Giáo viên độc quyền dạy Tiếng Hàn Intensive cho Kỹ sư tại Samsung Display

➡là  Giáo viên dạy tiếng Việt cho Các Sếp người Hàn Quốc tại Samsung thi chứng chỉ tiếng Việt.

➡Là Giảng viên Tham mưu khai mở khoa tiếng Hàn tại Trường Cao Đẳng Vigracela nơi cung cấp khóa CĐ hệ tiếng Hàn cho hàng nghìn Nhân viên Samsung Display.

➡Là Trưởng khoa tiếng Hàn trường Trung Cấp Khoa học Công Nghệ.  ( Hanoi Tech )

Tags