[Học Viên ở Nước ngoài ] KỸ NĂNG VIẾT - 쓰기 TRÊN 70 ĐIỂM VỚI THẦY BÉO CHOI WONSEOK

999,000 VND


Bài học

65

Bài tập kiểm tra

0


Giảng viên:

THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com

Đánh giá

0.0

1 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 1

5 0

Giới thiệu chung

[ÔN THI TOPIK II - ONLINE] KỸ NĂNG VIẾT - 쓰기 TRÊN 70 ĐIỂM VỚI THẦY BÉO CHOI WONSEOK

Our Story


 ➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng khoa tiếng Hàn - CEO TT tiếng Hàn Hws Vietnam

➡️KHÔNG PHẢI LÀ NGƯỜI HÀN QUỐC DẠY TIẾNG HÀN thôi đâu. Mà Là 1 GIẢNG VIÊN NGƯỜI HÀN QUỐC - 10 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY - TRƯỞNG KHOA TIẾNG HÀN - THẦY CHOI WONSEOK !!! 


➡️ Đào tạo hàng trăm nghìn lứa học sinh.

➡️ Giáo viên độc quyền dạy Tiếng Hàn Intensive cho Kỹ sư tại Samsung Display 

➡️ Giáo viên dạy tiếng Việt cho Các Sếp người Hàn Quốc tại Samsung thi chứng chỉ tiếng Việt. 

➡️ Giảng viên Tham mưu khai mở khoa tiếng Hàn tại Trường Cao Đẳng Vigracela nơi cung cấp khóa CĐ hệ tiếng Hàn cho hàng nghìn Nhân viên Samsung Display. 

➡️Trưởng khoa tiếng Hàn trường Trung Cấp Khoa học Công Nghệ. 

➡️ Tổng Giám Đốc Trung Tâm tiếng Hàn Hws Việt Nam uy tín Hàng đầu . 

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

THẦY CHOI WONSEOK

THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com

➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng khoa tiếng Hàn - CEO TT tiếng Hàn Hws Vietnam