TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TRONG ĐỀ THI TOPIK I

Miễn phí


Bài học

3

Bài tập kiểm tra

0


Giảng viên:

THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com

Đánh giá

0.0

1 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 1

Giới thiệu chung

TOÀN BỘ NGỮ PHÁP XUẤT HIỆN TRONG ĐỀ THI TOPIK I - DO THẦY BÉO TỔNG HỢP 

KHÓA HỌC ÔN THI TOPIK - ĐẢM BẢO ĐỖ TOPIK I CỦA THẦY CHOI WONSEOK:

ÔN THI TOPIK I

·        Giải thích ngữ pháp thường xuất hiện

1.     V+ (): nếu

2.     V + ()면 안 되다 nếu làm thế này là không được/ không được

3.     V+ ()면서 : vừa… vừa

4.     V+ /어도 : cho dù

5.     V/Adj + 지만 : nhưng

6.     V 는데/ Adj+()ㄴ데/ N+인데/ㄴ데 : nhưng / vì… nên / khi… thì

7.     V+고 싶다( S ngôi thứ 1 , 2)         : Muốn

        V+ 고 싶어 하다 ( S ngôi thứ 3)

8.     V+ 기 때문에 / N+ 때문에 : vì … nên

9.     V+/어서/ N+()라서  : vì… nên / thứ tự về mặt thời gian “ rồi”

10.                  V+ ()니까? N+()니까 : Vì…nên

V...VVV

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

THẦY CHOI WONSEOK

THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com

➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng khoa tiếng Hàn - CEO TT tiếng Hàn Hws Vietnam