초급 1B - SƠ CẤP 1B - (Bài 9 đến 15 sách 1 tiếng hàn Tổng Hợp )

699,000 VND


Bài học

52

Bài tập kiểm tra

0


Giảng viên:

THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com

Đánh giá

0.0

0 đánh giá

1 0

2 0

3 0

4 0

5 0

Giới thiệu chung

KHÓA SƠ CẤP 1 – NHẬP MÔN


SƠ CẤP 1 B
BAO GỒM 7 BÀI – SÁCH TIẾNG HÀN TỔNG HỢP
BẰNG 14 CLIPS , CHÚNG TA SẼ LẦN LƯỢT HỌC TỪNG BÀI
1 BÀI BAO GỒM 2 CLIPS, 1 CLIP HỌC TỪ VỰNG VÀ NGỮ PHÁP. 1 CLIP HỌC NÓI
Nội dung khóa học
Bài 9: 집 ( nhà cửa )
Bài 10. 가족 ( gia đình )
Bài 11: 날씨 ( thời tiết )
Bài 12: 전화 ( điện thoại )

Bài 13: 생일 ( sinh nhật )

Bài 14

Bài 15


SAU KHÓA HỌC NÀY, CÁC BẠN CÓ THỂ ĐỌC HIỂU TIẾNG HÀN CƠ BẢN, GIAO TIẾP TIẾNG HÀN CƠ BẢN VỚI NGƯỜI HÀN QUỐC

Chương trình học

Giới thiệu về giảng viên

THẦY CHOI WONSEOK

THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn - www.tienghanthaybeo.com

➡️Thầy Béo - Choi Wonseok Trưởng khoa tiếng Hàn - CEO TT tiếng Hàn Hws Vietnam