CÁC LỚP HỌC TRỰC TUYẾN - TƯƠNG TÁC VỚI GIÁO VIÊN

TRUNG CẤP 1 - BIÊN DỊCH TRỰC TUYẾN

2,950,000 đ

SƠ CẤP 2 - GIAO TIẾP TRỰC TUYẾN

2,450,000 đ

KHÓA SƠ CẤP 1 - TRỰC TUYẾN

KHÓA SƠ CẤP 1 - TRỰC TUYẾN

THẦY CHOI WONSEOK

THẦY CHOI WONSEOK CEO - Trưởng Khoa tiếng Hàn

1,900,000 đ